ZBLIŽOVANIE

Stále viac a viac začína byť pre mňa dôležité dávať priestor ľuďom schopným prinášať skutočné a úprimné hľadanie riešení konfliktov, upokojovania vyhrotených situácií a nachádzania silných kontaktov s podobným smerovaním. Čo je však zrejmé, v rámci nikým nevolených centrálnych štruktúr EÚ sú to len prázdne deklarácie demagógov, ktorým nejde o žiadnu spoluprácu a uvoľňovanie napätia. Práve naopak. Aj koordinácia vládnucich síl EÚ je implementáciou projektov a agendy NWO – takýmto projektom bolo zahatanie prístupových rokovaní na Ukrajine aj napriek Janukovyčovej signatúre a súčasná povinnosť relokácie migrantov v členských krajinách EÚ.

 
Článok pokračuje pod reklamou.


Tibor Eliot Rostas a Sergej Lavrov, tlačová konferencia. 

Už je však únavné, stereotypné a veľmi netvorivé – ak sa každý kmeň spolieha len na posilňovanie viery vo svoj vlastný totem. Na druhej strane však nie je nič zradnejšie ako nabádanie k vzdávaniu sa práva na suverenitu – toto zákonité vyústenie národnej identity by malo byť primárnym cieľom na oboch stranách barikády. Ľudí môže prirodzená rozdielnosť spájať a inšpirovať – nie však v podmienkach vnucovania multikultúrnej, vykorenenej, homogénnej, nivelizovanej a dezorientovanej zmesky z dielne sociálnych inžinierov. V dnešnom kurze nastoľovania Nového svetového poriadku je práve ideológia straty suverenity a schopnosti brániť ju – našim najväčším ohrozením smerujúcim k totálnej strate ľudských práv a slobôd jednotlivcov. A dnes sú paradoxne imaginárne práva imaginárneho jednotlivca spôsobom, ako likvidovať stáročné kolektívne práva na národné sebaurčenie európskych národných štátov. Ešte donedávna fungovala neokolonialistická teória šírenia „civilizácie a demokracie“ do krajín celého sveta ako zámienka invázií, drancovania a budovania nových základní, odkiaľ sa distribuje smrtonosná produkcia vojensko-priemyselného komplexu tak ako v Juhoslávii alebo v Iraku. Dnešný apdejt na falošnú obhajobu ľudských práv dodáva nový emocionálny náboj k ospravedlňovaniu rozširovania mocenského vplyvu. Ak vravíme o ideách skutočného smerovania k mierovým riešeniam, stabilite a spolupráci je nemožné ich dosiahnuť v táboroch posilňujúcich vlastnú opodstatnenosť nenávisti. A táto kľúčová rétorika vonkajšieho nepriateľa je žiaľ aj hnacím motorom ekonomiky postavenej na zbrojnom priemysle. A pozrite, kto je už dlhodobo na čele: USA s približne 650 miliardami dolárov ročne. Rusko so svojimi približne 69 miliardami utráca na zbrojenie desaťnásobne menej. 

Svetové výdavky na zbrojenie, 2016, zdroj SIPRI.

Nuž a kto šíri skutočný terorizmus a nenávisť? Voči komu sa dnes stavajú protiraketové štíty? Nenávisť šíria vojnoví jastraby na oboch stranách. Boj proti spolupráci a porozumeniu je fundamentom teritoriálneho agresívneho myslenia nízkej úrovne politických fosílií (Mc Cain, Šebej, Bútora, Samson, Osuský, Kiska) za silnej podpory mimovládneho sektoru a nadácií (NDE, OSF, German Marshall Fund) a médií (Denník N, SME, .týždeň) alebo publicistov ako Schutz, Hríb, Havran, Dobšinský, Šimečka a spol., či aktivistov ako Smatana, Jaslovský, Znášik, Marec, Benčík a další. Alebo za silného pôsobenia neoliberálov organizujúcich falošné pochody na čele so študentmi, ktorí ani nevedia, proti čomu bojujú (vytvárajú ich ľudia z prostredia Poliačika, Drobu, Nicholsonovej napojených na médiá a neziskovky). Tieto zoskupenia nikdy neprekročia svoj tieň, nikdy nebudú schopné nachádzať riešenia a nikdy neprežijú bez posilňovania svojej ideologickej nenávisti. Všetky think tanky a bezpečnostní analytici typu Mesežnikov, Naď, Milo, Bránik – majú jeden jediný zámer – akcentovať akékoľvek rozdiely s cieľom prehlbovania nenávisti, označovania nepriateľov ba dokonca iniciovaní konfliktov. 

Kľúčovú úlohu v presadzovaní plánov Nového svetového poriadku dnes zohrávajú nikým nevolené štruktrúry mimovládnych organizácií s obrovským vplyvom na vedenie EP, EK alebo EÚ ako takej. Markantné to je aj v násilnom pretláčaní utečeneckej krízy a povinnej relokácii imigrantov. Veľké percento z nich však nelegálne prevážajú mimovládne oragnizácie a začína to pôsobiť ako veľmi nebezpečný projekt pre likvidáciu pôvodnej idey suverénnych štátov Európy. Dnes sa na tomto pláne podieľajú premiér aj prezident SR. Ako ďalej?

So známym ruským spisovateľom O. A. Platonovom, predsedom prezídia Všeslovanského zväzu.

Ak zhodnotíme hlavné bezpečnostné priority RF, ale aj USA – sú v podstate rovnaké. Týka sa to nešírenia atómových zbraní, medzinárodného terorizmu, likvidácie Islamského štátu, organizovaný zločin, problémy životného prostredia a problémy zdravia, drôg a pod. Obe mocnosti majú rovnaké ciele, ale ani jedna z nich nie je schopná samostatne dosiahnuť riešenie. Sú teda “odsúdení” na spoluprácu a koordináciu na základe dôvery. Na druhej strane tu však existujú pribúdajúce, alarmujúce dôvody k nedôvere. Edward Snowden priniesol šokujúce informácie o sledovaní a odpočúvaní NSA a CIA nielen nepriateľov ale aj spojencov a dokonca obyvateľov USA – 3,5 miliardy záznamov oproti 1,5 miliardy záznamov z Ruska. Snowden vyvinul program Epic Shelter, pôvodne určený na zálohovanie všetkých spravodajských dát. Program napokon využili na sledovanie každého bez filtrov a obmedzení. Snowden spôsobil obrovský problém a zároveň sa ocitol pod ruskou ochranou. Ako možno hovoriť o transatlantických hodnotách a partnerstve za týchto okolností? V mimoriadnom dokumente Rozhovory s Putinom famózneho Olivera Stonea bolo možné nahliadnuť do základných myšlienkových schém a argumentov svedčiacich o pripravenosti viesť partnerský dialóg. 

Putin a Stone. 

Práve táto cesta mi spolu s veľkým mužom, diplomatom a mediátorom stretnutí najvyšších predstaviteľov USA a Ruska ešte za éry studenej vojny – Miroslavom Polreichom – dáva to najvyššie z možných opodstatnení mojej práce a úsilia. A presne tieto a podobné tendencie k upevňovaniu skutočnej stability, bezpečnosti a spolupráci sú prvkom, ktorý v myslení súčasnosti tak žalostne absentuje. 

S Miroslavom Polreichom, rezidentom československej rozviedky v USA v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. 

Aj preto už teraz komunikujeme s partnermi z oboch strán a pripravujeme stretnutia, diskusie a interviews s ľuďmi na najvyššej úrovni, vrátane Sergeja Lavrova na jednej strane a spriaznenými činiteľmi z ďalších krajín na strane druhej. Hoci sme malou krajinou, Slovensko je unikátny geostrategický meridián Európy v zmysle schopnosti vytvárať podmienky zbližovania Východu a Západu. Naša neutralita a politická moc vychádzajúca z referenda ako nástroja priamej demokracie by mohla byť dominantným medzníkom nielen našej histórie ale aj histórie Európy. Jediná cesta budúcnosti je cesta zbližovania, všetky ostatné sú cestami k profitom tých, čo vyrábajú nenávisť a tragickým stratám iných, ktorí na ňu doplácajú. 

Vladimír Jurijevič Sadkov, zástupca predsedníctva Zväzu dôstojníkov Ruska.

ZDIEĽAŤ