VŠESLOVANSKÝ ZJAZD MOSKVA  – PETROHRAD 2017

Od 26. mája do 3. júna 2017 sa konal jubilejný Všeslovanský zjazd, ktorého sa zúčastnilo viac ako 220 delegátov z prostredia inteligencie, politiky, médií a kultúry zo všetkých slovanských krajín. Toto mimoriadne stretnutie bolo venované 150. výročiu prvého Moskovského slovanského zjazdu v roku 1867, na ktorom boli predstavitelia delegácií slovanských národov, ruská vláda a cárska rodina na čele s Alexandrom II. Úplne prvý všeslovanský snem sa odohral v Prahe v júni 1848 a jeho spoluorganizátorom bol Ľudovít Štúr, ktorý už na jeseň 1848 stál na čele slovenského povstania. Prvé plenárne zasadnutie tohtoročného Všeslovanského zjazdu sa uskutočnilo len kúsok od múrov moskovského Kremľa v konferenčnej sále Ruskej štátnej knižnice. Ďalšie práce a rokovania kongresu pokračovali na týždňovej plavbe na palube lode Princezná Anastázia od Ugliču, Jaroslavľu – Kirilova – Kiži – Svirstroja – Valaamu končiac slávnostným obedom v  Petrohrade – v historickej Lavre Alexandra Nevského. Súčasťou práce zjazdu bolo 14 konferencií a okrúhlych stolov, kde bolo predstavených viac ako 300 dokumentov, prejavov, správ a prezentácií. Nechýbala ani prezentácia Slovanského mediálneho domu. O celom priebehu a oficiálnych výstupoch budem informovať tu aj na stránke www.rostas.news. Takisto o pár dní vychádza číslo s ústrednou témou VŠESLOVANSTVO.

ZDIEĽAŤ