VEĽVYSLANEC USA NIE JE SCHOPNÝ VYHOVIEŤ

Pokúšajú sa nás označiť ako médium šíriace ruskú propagandu. Pokúšajú sa vás presvedčiť, že sme jednostranní a zaujatí. Snažia sa vytvoriť dojem, že oni sú tí slušní, pravdovravní a mierumilovní. Keď ich však pozývame do diskusií alebo požiadame odpovedať, tak ako v prípade veľvyslanca USA na Slovensku Theodora Sedgwicka, otočia sa chrbtom a komunikáciu stroho uzavrú slovami: „Veľvyslanec nie je schopný vyhovieť žiadosti o rozhovor.“

 
Článok pokračuje pod reklamou.


 

  Ambasáda USA spolu so Sorosovou Nadáciou Otvorenej spoločnosti organizovala v ja-nuári 2015 be-sedu s názvom Ako reagovať na konšpiračné -teórie? Veľmi často sa tam spomínali knihy Tibora Eliota Rostasa a náš mesačník. Zdá sa vám taktika viesť jednostranné besedy bez pozvania druhej názorovej strany účinná?

Veľvyslanec nie je schopný vyhovieť žiadosti o rozhovor.

 

  Na Slovensku sa čoraz častejšie a hlasnejšie ozývajú hlasy za vypísanie referenda o vystúpení SR z NATO. Ako vnímate tieto postoje? Podporujú Spojené štáty myšlienku referenda?

Veľvyslanec nie je schopný vyhovieť žiadosti o rozhovor.

 

  USA vydávajú na zbrojenie 711 miliárd dolárov ročne, na druhom mieste je podľa Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Čína so 143 miliardami dolárov. Ruské výdavky na zbrojenie boli v rovnakom období (2011) desaťkrát nižšie – 72 miliárd dolárov. Môže z tohto uhla pohľadu vyznievať Rusko ako krajina, ktorej sa treba obávať?

Veľvyslanec nie je schopný vyhovieť žiadosti o rozhovor.

 

  Noviny Bild s odvolaním sa na nemecké bezpečnostné kruhy priniesli 4. mája 2014 informáciu, že poprevratovej kyjevskej vláde prišli radiť desiatky špecialistov zo CIA a FBI. George Friedman, zakladateľ a generálny riaditeľ globálnej spravodajskej spoločnosti Stratfor, pre noviny Kommersant uviedol, že puč v Kyjeve bol organizovaný Spojenými štátmi ako naj-zjavnejší prevrat v modernej histórii. Zdôraznil, že jeho úlohou bolo eliminovať vplyv Ruska v pláne prevzatia širokospektrálnej kontroly blízkovýchodného teritória. Sú USA aj naďalej presvedčené, že po udalostiach na Ukrajine a vzniku IS je možné vytvoriť unipolárny svet pod ich vedením?

Veľvyslanec nie je schopný vyhovieť žiadosti o rozhovor.

 

  Prečo USA neuplatnia svoj vplyv na kyjevské vedenie, aby viac presadzovalo mierové riešenie ako diktát nad obyvateľstvom východnej Ukrajiny v mene unitárneho štátu s despotickými prvkami za každú cenu? Veď v prípade Kosova konali presne opačne…

Veľvyslanec nie je schopný vyhovieť žiadosti o rozhovor.

 

  V čom budú výhody TTIP pre Európu? Nie je to skôr taktika USA odpútať EÚ od spolupráce s Eurázijskou ekonomickou úniou v záujme udržania svojho vplyvu v Európe?

Veľvyslanec nie je schopný vyhovieť žiadosti o rozhovor.

 

  Udalosti vo Fergusone a napätie medzi políciou a Afroameričanmi aj v iných častiach USA potvrdzujú, že napriek odstráneniu segregácie v 60. ro-koch minulého storočia stačí malý konflikt na vypuknutie rasových nepokojov. Nemali by sa USA viac sústrediť na riešenie nebezpečných konfliktov vo vlastnej krajine ako na vojenské zásahy v zahraničí? Nie je paradoxom, že svet poúča o ľudských právach a morálke aj silou humanitárnych bombardovaní ako v Kosove krajina, ktorá vyhladila domorodú populáciu a jej obrovská časť priemyselnej revolúcie bola len donedávna postavená na otrokárstve?

Veľvyslanec nie je schopný vyhovieť žiadosti o rozhovor.

 

  Spojené štáty samy seba definujú ako krajinu, ktorá by mala mať zodpovednosť za udalosti vo svete, pričom na presadzovanie tejto zodpovednosti využívajú systém kontroly. Ten najlepšie charakterizuje mapa, kde je svet jedno gigantické bojisko rozdelené do zón vojenskej kontroly v štruktúre COMMAND. USA majú vo svete už takmer tisíc vojenských základní, investície do vášho zbrojenia závratne rastú. Ako v tomto stave a v súčasnej situácii hodnotíte fakt, že aj podľa mnohých prieskumov sú Spojené štáty najväčšou prekážkou k dosiahnutiu trvalého mieru a stability vo svete?

Veľvyslanec nie je schopný vyhovieť žiadosti o rozhovor.

 

  Bývalý britský premiér Harold Macmillan sa v časoch kubánskej krízy dozvedel o tom, že Británia môže byť v prípade nukleárneho konfliktu so ZSSR obetovaná. Tento zvláštny vzťah mu opísal jeden vysokopostavený americký poradca takto: „Briti sú našimi podriadenými. Populárnym termínom pre to je partner.“ V nedávnej minulosti sa naplno prevalil škandál s odpočúvaním európskych politikov Agentúrou pre národnú bezpečnosť USA. Preto je namieste otázka: Dokedy môže vydržať takéto „partnerstvo“?

Veľvyslanec nie je schopný vyhovieť žiadosti o rozhovor.

 

  Victoria Nulandová, ktorá je na ministerstve zahraničných vecí USA zodpovedná za európske a eurázijské záležitosti, a zároveň je šéfkou diplomacie pre Ukrajinu, bilancuje vzťah Ameriky s Východom takto: „Od okamihu nezávislosti Ukrajiny v roku 1991 podporil americký národ prechod tejto krajiny k demokracii a trhovému hospodárstvu piatimi miliardami dolárov.“ Nie sú tento a mnohé podobné prípady rôznymi formami miešania sa do vnútorných záležitostí suverénnych štátov a presadzovaním amerických záujmov na ich územiach?

Veľvyslanec nie je schopný vyhovieť žiadosti o rozhovor.

 

  Vrcholom ekonomickej moci USA boli 40. roky 20. storočia, keď im patrila polovica svetového bohatstva. Táto vojnou prakticky nezasiahnutá krajina kontrolovala celú západnú pologuľu a z veľkej časti aj Európu. Ekonomická moc USA však rapídne klesá. Už v roku 1970 sa podiel na svetovom bohatstve scvrkol na 25 %. Dnes je situácia podstatne horšia – dlh USA prekročil 18 biliónov dolárov a vytvoril z nich suverénne najzadlženejšiu krajinu sveta. Pre mnohé krajiny prestáva byť dolár akceptovanou menou, do popredia sa dostávajú ázijské ekonomiky. Dá sa v takejto situácii uvažovať aj inak, ako to hlása ideológia Full spectrum dominance, ktorej nosnou myšlienkou je dominantná vojenská kontrola nad strategickými zdrojmi planéty?

Veľvyslanec nie je schopný vyhovieť žiadosti o rozhovor.

ZDIEĽAŤ