SOM VINNÝ

Dnes sa v perverznom panoptiku krivých zrkadiel samoľúbo pretŕčajú tie najohavnejšie kreatúry pomliaždených charakterov. ako prostitútky v amsterdamských výkladoch ich vystavujú antlantickí pasáci všetkým, ktorí nevedia, čo činia. nás ostatných s láskou a mierom v srdci, no s rozhodnosťou zaň aj bojovať, naopak posielajú do zatratenia a klietok hanby. A to je dobre. Je to veľmi dobre, lebo história nás učí, že odtiaľ vždy viedla cesta do záhrad so stromami rodiacimi zdravé a neskazené plody. A preto aj ja z tejto ich klietky hanby volám: „Som vinný.“

 
Článok pokračuje pod reklamou.


Sme uprostred vyvrcholenia všetkých ohavností, ktoré sa na starom kontinente plánovali už viac ako sedemdesiat rokov. Keď sa sionistickým zámerom nepodarilo nastoliť svetovládu s jednou centrálnou mocou, jednou centrálnou bankou, jednou armádou, jedinou správnou ideológiou ani prostredníctvom prvej svetovej vojny, veľkej hospodárskej krízy, ani druhej svetovej vojny a dvoch totalitných ideológií dvadsiateho storočia, Európa bude zdecimovaná „stretom civilizácií“. Osie hniezda, ktoré sem vďaka výdatnej finančnej pomoci importovali mimovládne teroristické komandá, sú už pripravené. Výbuch za výbuchom a ďalšou následnou mediálnou detonáciou budú v čoraz besnejšom tempe danse macabre – tanca smrti, vädnúť a chradnúť posledné nádeje na dialóg o mieri. V prostredí výnimočného stavu, ktoré Európa postupne zavádza, sa už nahlas hovoriť nebude. Žiadne vyrieknuté slovo už nesmie ani o piaď cúvnuť pachu smrti, ktorý sa nad zhypnotizovaným kontinentom začína rozprestierať. Nie, Európa už nie je slobodná, pretože sloboda začína slobodou slova, ktoré nám dal Boh na počiatku. Práve slovo je talizmanom človeka, a práve akt jeho odňatia je amuletom diabla. A diabol dnes udeľuje slovo tým, pre ktorých nič neznamená – a aj preto počúvame spájanie slov do nič nehovoriacich viet bez akejkoľvek duchaplnosti a zmyslu. Vypúšťajú ich ústa Faustov, dobre zaplatených čiernych duší, ktoré obsadili prezidentské paláce, vlády a parlamenty. A títo všetci dnes rečnia, hoci ich slovám chýba význam. Na druhej strane nedovoľujú šíriť slová tým, ktorí sa neboja stáť v prvej línii, chrániac všetkých vystrašených utečencov pred plameňmi a sírou v chráme Božom. Nuž tak, Európa, opäť ťa uvrhli do najbiednejších z biednych osudov a tvoje deti naučili neklásť odpor. Tvoje deti dojčili na prsiach Mamony.
Jej mliekom otráveným hadmi prekrútili naše vlastné osudy, históriu, slávu aj česť a priviedli nás až k oltáru pohŕdania vlastnými matkami a otcami, bratmi i sestrami. Sami v sebe sme mali hľadať onu luciferskú žiaru osvietenia, a tá nás mala priviesť na nebesia svojej vlastnej sebeckej slávy. Ibaže mystérium dychu a života máme len v prenájme na kratučkú chvíľu, iba na moment, v ktorom vieme zvíťaziť – alebo byť navždy zatratení. Nie sme a nikdy nebudeme pánmi – vďaka slobodnej vôli môžeme len horšie alebo lepšie kráčať po dočasnej ceste, na ktorú nás priviedol zázrak života. Pozrime sa na Francúzsko s výnimočným stavom, na Britániu vo vojnovom kŕči s tisíckami a tisíckami vojakov v uliciach, na Švédsko či Nemecko, kde sa ľudia búria v nebývalých vlnách odporu. Plán Nového svetového poriadku sa uskutočňuje a čoskoro naplno rozprúdi importovanými ľuďmi do našich krajín, ktorých budú ako zver štvať proti nám a nás proti nim. Ó, nie, toto nie je onen rozpínavý islam, šariát, ani kalifát. Toto sú Tantalove muky „vždy­smädných“ po krvi a svetovláde – lenže oni nie sú služobníkmi Koránu, ale úplne iných kníh. Už nebudeme ani len môcť vravieť o suverénnych národoch a ľudských prirodzenostiach – takéto reči sa nadovšetko priečia satanistickým a kabalistickým transnacionálom. A tí majú všade dosadené svoje zapredané čierne duše, ktoré z kresiel prezidentov prevolávajú, aby sa všetok odpor voči pripravovanej genocíde Európy, decimovaniu našej histórie, národnej hrdosti, vlastenectva a túžby prosperovať vďaka vlastným schopnostiam na vlastnej pôde a vo vlastných fabrikách, navždy rozplynul v taviacom kotle všekultúry znamenajúcej kultúru ničoty. Z Bruselu sa dnes stáva babylonské okultné centrum toho najstrašnejšieho človečenského zla s drvivou väčšinou satanistických hniezd pracujúcich na zničení Európy pod magických vplyvom svojho Pána. Plánované finále započalo pred tromi dekádami za fasádou dúhového multikulturalizmu. Naň vábili ešte stále tlejúce iskierky ľudského dobra, porozumenia a súcitu. Všetkým nám, ktorí máme empatiu, tieto transatlantické bezcitné entity nahovorili, aby sme doširoka otvorili náruč pred utečencami z krajín, ktoré oni sami so satanským úškľabkom týrali v krvavom kúpeli tak, ako zavraždené deti Boha v palestínskej Gaze, Iraku, Afganistane, Líbyi, Sýrii, ale aj v slovanskej Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Srbsku, Kosove a Metohiji a na Ukrajine. A mnoho ľudí vďaka dobrote, dôverčivosti, ale aj naivite uverilo, že plán multikultúrnej Európy je dobrý, no bolo mnoho tých, ktorí sa zdráhali vzdať svojej vlastnej kultúry, zeme a tradícií. Ba dokonca začali pribúdať, pretože celá pravda sa už vďaka novým technológiám a zdrojom, ktoré sa vymkli spod kontroly kabaly, vyjavuje. Muselo nastúpiť rýchlejšie tempo a spolu s ním opatrenia zakazujúce vysloviť nevysloviteľné. Tým nevysloviteľným je veľký plán: prostredníctvom „importovaných“ exportovať absolútny kultúrny, náboženský a politický chaos, ktorý vytvorí jednoliata masa vzájomne sa nenávidiacich a vystrašených. Vykorenenie a definitívne zrútenie európskych nezávislých štátov postavených na národnej suverenite, kresťanských hodnotách, rodine, rovnosti muža a ženy, súcite, hrdosti, ale aj pokore musí ustúpiť plánom ovládnutia ľudstva nikým nevolených štruktúr Bratstva skrytej ruky. Táto sekta ovládajúca aj novobabylonské rituály v Bruseli nastoľuje totalitu prijímaním zákonov nariaďujúcich zbaviť obyvateľstvo Európy základných ľudských práv a slobôd. Dnes je veľa tých, ktorí velebia uväzovanie zamatových šatiek cez naše ústa počas krasorečnenia Faustov z palácov. No je už aj veľmi veľa tých, ktorí precitli a pochopili, že toto je skrytý boj o ovládnutie sveta prostredníctvom odstránenia suverénnych národov. Som ten, kto sa hrdo, ale aj s pokorou k božej prozreteľnosti hlási k prebudeným. Áno, viem. Práve tým som sa voči najtemnejším silám previnil. Áno, viem, a ďakujem za to Bohu. Každá moja najdrobnejšia služba, ktorou sa previňujem voči zlu, ma znovu a opäť napĺňa blahodarným uspokojením ako všetkých vás, ktorí ste sa rozhodli nezísť z cesty k záhradám so stromami obdarenými zdravými plodmi. Tie plody pozbierajú naše deti, aby ich deti nikdy nezabudli, že stromy, ktoré poznáš po ovocí, sme tu vysádzali a chránili práve pre ne.

ZDIEĽAŤ