POSOLSTVO MIERU PRE SVET

V priezračnej nádeji a s hlbokou pokorou voči zákonom príčin a následkov, s najväčšou úprimnosťou v duši, rovnako však bez strachu a bázne z krutostí, aké prináša nespravodlivosť a zlo – vám, na samom vrchole súčasnej moci, adresujeme naše posolstvo mieru. Naše svedomie nám nedovolí mlčať, a tak kým múzy nespia a zbrane ešte stále nerinčia všade vôkol nás, zastavte sa a vypočujte hlas, ktorý je niekde hlboko, hlboko vo vnútri súčasťou aj vášho ja.

 
Článok pokračuje pod reklamou.


V slučke času pravdepodobne opäť vstupujeme do finálneho dejstva, v ktorom sa rozhoduje o našom bytí a nebytí, o budúcnosti ľudstva a podobe našej Zeme. Tá však doposiaľ nebola zaťažená takou explozívnou silou drancovania, plytvania a deštrukcie spolu s najničivejším arzenálom zbraní všetkých vekov. Nikdy predtým nebola temnota sveta, ktorú spôsobuje mamonárska chamtivosť, taká hrôzostrašná ako dnes, keď vytvára zúfalo priepastné rozdiely medzi elitou a zvyškom populácie. Technológie masového zvádzania k masovému konzumu vytvárajú mŕtvu, pasívnu masu bez vôle, ideálov a identity. Technológie konzumu sa rozvíjajú zároveň s technológiami masového vraždenia, pri ktorom zomiera najviac civilistov v histórii vojenských konfliktov práve v dôsledku nezáujmu spoločnosti zaujatej konzumom. Generáciu za generáciou sa vzďaľujeme od podstaty poznania, pretože sme boli nútení vzdať sa výchovy a vzdelávania vlastných detí indoktrinovaných systémom, čo vyrába zhypnotizovaných, šťastných otrokov vo fiktívnej slobode virtuálnej obmedzenosti. Školy sú už viac ako storočie továrňami na výrobu súhlasu. Tajomstvom vašej nadvlády je kontrola poznania, pretože vedieť znamená mať moc. Vieme, že viete, že sme už začali vnímať súvislosti aj napriek vašej propagande, ktorá nie je úspešná vďaka tomu, čo hlása, ale najmä pre to, čo zamlčiava.

Vo svete, v ktorom hrozby sovietskeho impéria a Varšavskej zmluvy už pred štvrťstoročím pominuli, ste okamžite po páde železnej opony sformovali jedinú svetovú armádu. NATO však už dávno nie je obrannou alianciou, ale ofenzívnou silou presadzujúcou represie a teror na globálnej úrovni kdekoľvek, kde sú ohrozené záujmy vás, globálnych elít, ktoré chráni. Dnes nás opäť proti našej vôli – tak ako v celých dejinách, tlačíte až k bránam Pekla. Ale vy predstierate, že tieto procesy sú našou vôľou, že sme to my, kto volí túto cestu zla, na ktorej nás vraj zastupujú a chránia nami volení politici. V opakujúcich sa epizódach nám ponúkate vždy novú a novú zmenu a reformu s ďalšími a ďalšími bábkami, čomu sme sa doposiaľ dôverčivo prizerali. Kompromitovali ste nás vtiahnutím do hry, kde si môžeme zvoliť menšie zlo, nikdy nie najväčšie dobro. V skutočnosti nám ponúkate schému toho istého systému vašej kontroly, len vždy pod iným názvom. Ešte stále sa nám snažíte zúfalo vysmievať, ešte stále sa spoliehate na našu slepú dôveru, že na vedomej úrovni nie ste schopní spôsobovať toľké zlo a hrôzy ako súčasť vašich plánov. Stále veríte, že tomu nebudeme schopní uveriť. A tak sa nám vysmievate pyramídou so vševidiacim okom na vašom ničím nekrytom platidle s heslom NOVUS ORDO SECLORUM. Viete, že my už vieme, že vaša moc je postavená na globálnom podvode svetovej ekonomiky prostredníctvom zločineckého tlačenia peňazí súkromnou bankou so sídlom v štáte Delaware – FED. Tá najčistejšia pravda je však taká, že vy sami žiadne peniaze nepotrebujete. Z peňazí ste stvorili našu potrebu, a tak sme vám za ne na oplátku dali naše životy. Viete, že už vieme, že ste len malou, perfektne organizovanou skupinou sociopatov, ktorá sedí v správnych radách všetkých najvýznamnejších mediálnych a farmaceutických korporácií, obchoduje vo vojensko-priemyselnom komplexe, v priemysle so zdravotnou starostlivosťou, drogami, ropou a všetkými derivátmi, bublinami a podvodmi na burzách, kde máte hlavné slovo. Ste to vy, kto má kontrolu nad potravinovými surovinami, ste to vy, kto upieraním základných životných potrieb drží moc nad masami. Týmto spôsobom ste uzavreli pomyselný kruh, z ktorého nevpúšťate nikoho dnu, ani von. Ste to vy, kto hlása otvorenú spoločnosť, no uzatvárate sa za múrmi rodových klanov, voláte po rovnosti, no sami by ste neprežili bez kontaktov a klientelizmu, hovoríte o transparentnosti, no svoju moc uplatňujete z pozadia, kážete multikulturalizmus, no medzi sebou uznávate len čistú krv. Vysmievate sa nám, keď vravíte o demokracii, ktorú násilím a tyraniou exportujete do celého sveta ako váš jediný a posledný obchodný artikel. O tejto koloniálnej demokracii vravíte zo siene Kongresu, kde sa vedľa vás hrdo vypínajú fašistické symboly prútov a sekier. A tak sa z hlavnej siene impéria, v ktorom sa skrývate, šíri fašizmus do totality myslenia, do totality nadnárodnej oligarchie zviazanej s politikou, do totality na školách a pracoviskách, do totality úrokov, hypoték a dlžôb, do totality oslavovanej vašimi médiami ako vek najväčšej slobody. Na túto zvrátenú a zneužitú podobu demokracie dohliada váš bielohlavý orol s trinástimi šípmi hrozby v pazúroch. Lenže vy viete, že my už vieme.

 

Vieme, že v symbole nad hlavou vášho orla sa v oblakoch jagá šesťcípa hviezda. Za význam tohto symbolu sa ľstivo vydávajú najtemnejšie sily, ktoré v koncentračných táboroch zneužili aj samotných židov. Vy viete, že už vieme, kto v skutočnosti drží moc nad impériom ohňa, víchru a vojny. Vy viete, že vieme, že chcete, aby sme v ľuďoch ako sme my videli zlých Američanov, zlých židov, zlých moslimov, tak ako chcete, aby za zlých považovali oni nás. Ale nič také v skutočnosti neexistuje, túto vašu ničomnú hru rozdeľovania a panovania sme už prehliadli. Vy viete, že pochybnosti, ktoré sme mali a z nich sa zrodilo hľadanie, sa dnes stali našim poznaním. Vy viete, že my už vieme, že vašu moc vám dáva náš strach, naša temná noc duší, ktorou zahaľujete našu radosť zo života. Vy viete, že my už vieme, že ste to stále vy, kto podporuje vždy obe strany súperiace na smrť, že ste to vy, kto vytvoril ideu komunizmu aj fašizmu, kto vytvoril ideu nového svetového poriadku z chaosu vojen a tragédií, do ktorých vždy vháňa zmanipulované masy. Financovali ste Veľkú októbrovú revolúciu v Rusku aj nacistické Nemecko, odkiaľ ste si po vojne priviezli najvýznamnejších vedcov na udržanie vašej technologickej dominancie. Po dvoch svetových vojnách, ktorých motívy boli rýdzo ekonomické, sa z tých istých dôvodov snažíte vyvolať aj tú tretiu, pre ktorú ste si vymysleli zámienku vojny proti terorizmu a stret civilizácií. Po ničivom pustošení, keď ste zlikvidovali konkurenčné ekonomiky suverénnych národov, ste vždy profitovali z povojnových pôžičiek a úrokov, ktorými ste započali ďalší a ďalší cyklus zadlžovaní. Ste to vy, kto zneužil tajomstvo energie atómu, aby ste ako novú Babylonskú vežu vztýčili svoj zlovestný totem planéty – atómovú bombu, ktorej rukojemníkmi na Zemi sme sa stali my a vy zas v mestách pod ňou. Totem nukleárnej bomby vrhol dlhý tieň na naše stále kratšie vyhliadky do budúcnosti.

 

Ste to opäť vy, kto dúcha do pahreby, nad ktorou sa odlievajú guľky pre Európu aj pre moslimov. Ste to vy, kto stvoril a financuje Islamský štát ako zlovestného Frankensteina, ktorého sa máme báť. Kryje vašu kontrolu nad energetickými zdrojmi a ich transferom. Hroznou tragédiou nášho sveta je skutočnosť, že ľudia vo vašich vojnách kladú svoje životy v mene cieľov, s akými by sa nikdy nestotožnili. Vy nás však znova a znova presviedčate, aby sme zomierali v mene vašich dobrých a spravodlivých vojen. Dobré vojny sú však rovnaký nezmysel ako zlý mier, preto nám ponúkate čiastočnú vojnu a čiastočný mier. Celé dejiny ste vytvorili na téze a antitéze, na nemilosrdnej hre na víťaza a porazeného, ale nikdy nie na vzájomnom porozumení, rešpekte a úcte. A tak sme bytie postavili na koncepte kto z koho, na koncepte vzájomnej nevraživosti namiesto kooperácie a solidarity. Vy dobre viete, že všetky vaše zlovestné plány sú súčasťou veľkých poučení a lekcií vekov, ktoré sú v jednote kozmickej inteligencie projekciou nás samých a nášho ega. Vašu mašinériu chladných kalkulácií, smrti a nemilosrdného násilia však vždy premohla nesmierna sila ducha nebojácneho jednotlivca. Stihli sme si uvedomiť, že celé toto kozmické koleso večnosti a návratu zastaví iba talizman, ktorý má každý z nás hlboko v srdci. Je ním láska a odpustenie. Preto sa v hĺbke našich duší, kde sa skrýva svetlo, spájajme všetci – zdanliví priatelia i nepriatelia, aby sme zvíťazili nad sebou samými, aby sme sa vo svetle pravdy stali jednotou rozmanitostí, jednou mysľou a jednou dušou sveta,  ktorá už nemusí zakúšať utrpenie.

 

Týmto posolstvom vás prostredníctvom vlád a ich veľvyslanectiev úprimne žiadame o prijatie našich slov k zmieru, pokoju a harmónii. Hoci nepredpokládame, že sa tak stane ihneď, hoci mnohí vôkol ešte stále nehybne stoja paralyzovaní strachom i nedôverou v silu vlastných slov a myšlienok, je isté, že každá myšlienka a každý čin skôr či neskôr nájdu vo veľkej knihe osudov aj svoju odozvu. My všetci sme veľkou dušou sveta, ktorá by bola pustatinou, ak by nebola aj naším čistým svedomím vytvoreným z odpustenia a lásky. A tie žiadna z vašich stratégií Ničoty nikdy nezlomí.

ZDIEĽAŤ