MYSTÉRIUM SVETLA

V momente, keď pochopíme, že myšlienka je hmota, keď prídeme na to, že v skutočnosti nejestvuje žiadna individuálnosť, ale všetko je so všetkým prepojené ako časť jednej pôvodnej myšlienky, budeme na ceste k osvieteniu i odpusteniu. A to je cesta svetla.

 
Článok pokračuje pod reklamou.


Každá živá bytosť vo vesmíre je napojená na jeden jediný zdroj – na vedomie spoločné pre všetkých. Toto vedomie – alebo, ak chcete, Duch svätý či univerzálny zdroj – je jedinou bytosťou využívajúcou ilúziu individuality na pocítenie seba. Nič v tomto vesmíre nie je stále, trvácne a pevné. Všetko, čo sa nám javí ako hmota, je v skutočnosti vibráciou a energetickým prejavom univerzálnej mysle – Boha. Ak zostúpime hlboko do sveta subatomárnych častíc, zjaví sa nám nový svet, v ktorom sa vibrácie mysle menia na posvätnú geometriu zákonov univerza a na kvantovej úrovni na atómy a molekuly. Kľúčom k pochopeniu podstaty nášho bytia je hlboká spojitosť so všetkým, čo nami v hlbinách neviditeľného sveta mikročastíc doslova preniká ako ruka cez zrkadlo. Všetko sú pulzujúce energetické vlny – kozmická inteligencia tancujúca vo večnom rytme. Pevný predmet je len ilúzia, všetko jestvujúce je tvorené vedomou energiou prestupujúcou univerzom vo svojej absolútnosti. Život nie je náhodným výsledkom, vyprodukovaným a reprodukovaným biologickým materiálom, život je energia. Základným stavebným prvkom života je DNA, kde sú uložené všetky informácie na vytvorenie buniek, organizmov, a napokon aj mozgu, ktorý mylne pokladáme za centrum nášho vedomia a úložisko informácií. Primárnym zdrojom vitality DNA je svetlo. Nositeľ Nobelovej ceny Luc Montagnier predviedol svetu dychvyrážajúci objav zásadne transformujúci naše doterajšie poznanie: DNA môže spontánne vzniknúť z molekúl vodíka a kyslíka. Doktor Peter Garjajev a doktor Fritz-Albert Popp v rámci svojich výskumov skrytých príčin rakoviny zistili, že molekula DNA uchováva fotóny. Popp prostredníctvom etídia bromidu pozoroval, ako z každej molekuly DNA vytryskol prúd približne tisícky fotónov. Zistil, že prítomnosť fotónov v jednotlivých častiach tela sa mení a má priamy súvis s naším zdravím – tam, kde máme oslabené alebo choré miesta či orgány, pozoroval výrazne nižšiu prítomnosť fotónov v DNA, teda výrazne menej svetla. Stres, ktorý dnes zažívame vrchovatou mierou, je príčinou významného úbytku fotónov, pretože naša DNA sa bráni svetelným výdajom a prudko tmavne. Biochemik Glen Rein svojimi výskumami potvrdil, že našimi myšlienkami vieme priamo ovplyvňovať a kontrolovať prítomnosť fotónov v DNA. Kým negatívne myšlienky svetlo vyháňajú, príjemné a láskyplné myšlienky prítomnosť fotónov znásobujú. Áno, živé svetlo je manifestujúcou sa bytosťou a naše myšlienky vytvárajúce náš svet do všetkých viditeľných a hmatateľných entít sú jeho zdrojom. Rein dokázal, že v modeli živého vesmíru dokážeme vytvárať tunely a väzby medzi našimi myšlienkami a subjektami, na ktoré ich upierame. Pozitívne myšlienky, dobro a láska vytvárajú svetlo. Do fotónov vieme našimi mysľami zakódovať láskyplné myšlienky, a tak sa toto svetlo šíri hustou neviditeľnou sieťou od jedného k druhému a vytvára komunikáciu všeobjímajúcej lásky. Temné sily sú si mimoriadne dobre vedomé všetkých týchto skutočností, a preto vytváraním chaosu a strachu stimulujú vysielanie energie svetla, ktorú pohlcujú. Láska je však naším amuletom, ktorým udržujeme pri živote mystérium večného žijúceho svetla.

 

Naša kolektívna spása tkvie v našej osobnej spáse, v každom dobrom skutku, v každej dobrej myšlienke a odpustení sebe a svetu vôkol nás. Predháňame sa v tom, kto lepšie a rýchlejšie zanalyzuje katastrofy v epoche informačných vojen, netušiac, že ich takto spoluvytvára. Ak sa zaoberáme iba nimi, naša aura tmavne a duša chradne. Našou spásou je výprava hlboko do nášho vnútra, v ktorom sa dá poučiť viac ako z tisícov kníh. Nájdeme tam prekvitajúcu záhradu plnú myšlienok a ideí. Nemali by sme sa však klamať tým, že sú naše. Nie. Sú súčasťou veľkej mysle, ktorou všetci vnímame bytie. Ak dokážeme orientovať myšlienky k dobrotivému svetlu a láskyplnosti, budeme spolutvorcami sveta, po akom túžime.

ZDIEĽAŤ