KATAKOMBY

Sú ľudia, ktorí sa zásadne zdržujú za kulisami svetového diania. Preto existujú dve verzie histórie: prvá je určená verejnosti, sfalšovaná ad usum delphini (cenzurovaná, vhodná do učebníc dejepisu), a druhá tajná, v ktorej sú zaznamenané skutočné príčiny historických udalostí – hanebné príbehy.

Honoré de Balzac

 
Článok pokračuje pod reklamou.


V časoch raného kresťanstva zohrávali mimoriadnu úlohu podzemné tunely dlhé niekoľko desiatok kilometrov. V nich pochovávali a uctievali obete prenasledovania. Život tam hore sa niesol v úplne inom duchu. Radovánky patricijov obklopených prepychom, zábavou, zhýralosťou pod panteónom bohov boli podobné radovánkam dnešnej elity, ale aj obrovských más utekajúcich pred sebou samými k plytkým potešeniam a zdanlivej bezstarostnosti. Naša epocha však stále viac pripomína rímsku Via Appia s ukrižovanými na výstrahu a hodnými úcty hlboko pod jej povrchom – v katakombách.

Epocha, v ktorej žijeme, je absolútne výnimočná. Výnimočná minimálne v tom, že miera, akou sa odhalila opona s presvitajúcimi silami a mocnosťami v pozadí, je v nami známej histórii nebývalá. Rovnako nebývalé je aj množstvo ľudí, ktorí si stále jasnejšie a celistvejšie uvedomujú obrovský rozsah a prepojenie tejto neviditeľnej moci s takisto nebývalou koncentráciou vplyvu a kapitálu v rukách. Vieme už celkom exaktne pomenovať mnohých exponentov globalistickej fašistickej agendy. Ak vravíme o rodových klanoch Rothschildovcov či Rockefellerovcov, sme veľmi blízko riadiaceho centra svetového organizovaného zločinu. Ten po sieti infikoval všetky roviny a odvetvia spoločenského života a civilizáciu planéty Zem priviedol až na prah armagedonu. Zavedenie najmasívnejšej totality dejín sa môže podariť len vtedy, ak bude naším želaním.

Mnohé z toho, čo dnes pokladáme za demokratické vymoženosti slobodného sveta západnej civilizácie, postupne prechádza do privátneho priestoru nadnárodných zločineckých syndikátov, kartelov a korporácií. Mnohé z toho, čo dnes pokladáme za dostupné a zdanlivo nemenné, bude už čoskoro zakázané a pod prísnou kontrolou. Z tohto dôvodu sa už teraz treba veľmi racionálne a dôsledne pripravovať na prechod do ilegality. Každá doba vynucujúca si nespravodlivé zaobchádzanie s obyvateľstvom má svojich statočných mužov a ženy v podzemí. Sú pripravení niesť osobnú zodpovednosť za ochranu pochodne ideálov cti, pravdy a spravodlivosti. V tomto prítmí sa skrývali počestní nasledovníci Kristových evanjelií pred zúrivými Rimanmi, bojovníci proti totalitnému útlaku fašistického pekla, ako aj boľševických gulagov. Už dnes sa musíme naučiť formovať štruktúry a bunky odboja – nie však zlovestného a násilného odboja, ale odboja, ktorý stojí hrdo pred pásmi vojnovej mašinérie. Bez masových protestov, ktoré stráži systém s naprogramovanými robotmi-policajtmi. Bez násilných a krvavých revolúcií, ktoré systém využije na ešte brutálnejší útlak. Ak si uvedomíme, že naše životy a svet, v ktorom žijeme, je kolosálna projekcia s opakujúcimi sa scenármi, sme na ceste k vyslobodeniu. Ak si uvedomíme, že sme vo vnútri klietky, z ktorej sa však dostávame do ďalšej, väčšej klietky, a z nej zas a znovu do klietok stále ozrutnejších, prestanú nám mreže stáť v ceste.

Vstupujeme do epochy totality, aká nemala v histórii obdobu. Totality, ktorá spojila boľševickú a fašistickú diktatúru do jedného homogénneho nástroja planetárneho poddanstva. Koncentráciu bohatstva do rúk zopár vyvolených, akú svet ešte nikdy predtým nezažil. Túto koncentráciu umožňuje systém, v ktorom sú životnou miazgou peniaze a úroky. Túto koncentráciu obhajujú politici a médiá. Stále zúfalejšie, deň za dňom, viac a viac na smiech. Málokto tuší, že cisárove nové šaty už zočila drvivá väčšina populácie. Z prieskumu verejnej mienky Harrisovho inštitútu vyplýva, že už v roku 1997 dôverovalo televíznym správam iba 18 % a tlači len 12 % americkej verejnosti. Ľudia však ešte stále dôverujú peniazom. Jeden z najvýznamnejších ekonómov súčasnosti Bernard Lietaer uviedol, že „všetci sme väzňami rovnakej hry s peniazmi“. Sú to práve peniaze ako najhrôzostrašnejšia infekcia ľudstva. V cyklických obmenách časovej slučky sú to opäť a opäť peniaze, ktoré ľudí motivujú k tým najohavnejším skutkom. A tak svet už neriadia rozhodnutia ľudí a národov, ale rozhodnutia najväčších a najbohatších korporácií. William Greider v štatistike uvádza, že päťsto najväčších korporácií sveta vyrába a predáva sedemkrát viac tovaru a služieb ako pred dvadsiatimi rokmi, ale s oveľa nižším počtom zamestnancov. Medzinárodná federácia kovospracujúcich podnikov v Ženeve prognózuje, že „do 30 rokov bude treba na vyprodukovanie všetkého tovaru uspokojujúceho celkový dopyt len dve percentá terajšej pracovnej sily“. Otázkou teda ostáva, čo bude robiť tých zvyšných 98 percent? Aj vám napadá odpoveď na tému depopulácia? To ste potom asi čítali o obrovských megalitoch v americkom štáte Georgia. Tam je vytesaná do kameňa prvá podmienka prosperity budúcnosti: udržať ľudstvo pod hranicou 500 miliónov obyvateľov obslužnej masy. Zlý žart? Nie. Krutá realita blízka mysleniu eugeniky spoločností ako Comitee 300, CFR, Bilderberg alebo Rímskeho klubu. Ian Angell, profesor informačných systémov na Londýnskej ekonomickej škole, pre denník Independent napísal: „Hlavným problémom budúcnosti bude prebytok nepotrebných ľudí, ktorí budú pre korporácie bezvýznamní a nepotrební, a preto budú nevzdelaní, neškolení, starnúci a rozhnevaní. Vstupujeme do veku beznádeje, zlosti a hnevu. Svet už patrí globálnej korporácii. Národný štát je teraz beznádejne chorý.“ Peter Montague z Nadácie environmentálneho výskumu (Enviromental Research Foundation) v Annapolise v štáte Maryland uvádza: „Korporácie do veľkej miery určujú všetky zásady moderného života, práve tak ako cirkev v stredoveku. Malé elity vo vedení korporácií určujú, čo väčšina z nás bude čítať, čo uvidíme v divadlách a v televízii, aké témy budú povolené vo verejnej diskusii, aké idey budú deti vstrebávať vo svojich triedach, ako sa budú pestovať, spracovávať a predávať naše potraviny, akými technológiami a z akých surovín sa budú vyrábať spotrebiteľské produkty, či budeme mať široko prístupnú zdravotnú starostlivosť, ako bude definovaná, organizovaná a odmeňovaná práca, aké formy energie budeme mať k dispozícii, koľko toxickej kontaminácie bude vo vzduchu, vo vode, v pôde a v potravinách, kto bude mať dosť peňazí na to, aby mohol viesť volebnú kampaň, a kto nie.“ Často zaznievajú zámerne naivné otázky v zmysle: ako by mohlo niekoľko ultraelitných rodových klanov ovlá-

dať sedem miliárd ľudí? Odpoveď vôbec nie je zložitá. Podstata ľudskej etológie je v kmeňovej stádovitosti a vrodenej podriadenosti princípom hierarchie, kde sa drvivá väčšina spolieha na rozhodnutia vodcu svorky. Takisto treba brať do úvahy, že malá a uzavretá elita s jasnou predstavou, vedomosťami a skúsenosťami sa dokáže veľmi efektívne zomknúť v procese prevzatia moci a kontroly. Táto skupina rodových klanov neprojektuje svoje vízie v takom obmedzenom priestore ako masy pod nimi. Nie. Plánuje veľmi obozretne na generácie a generácie vopred. Sú to stáročia, nie konce splácania hypoték, ktoré definujú ich perspektívu – na rozdiel od perspektívy čoraz viac zadlžených más. Procesy riadenia, centralizácie a globalizácie, identické s konfiguráciou riadenia nadnárodných korporácií sú presne také, ako ich zadefinoval Adam Weishaupt ešte v 18. storočí. Tento významný exponent s jezuitskými koreňmi, člen tajného bavorského rádu, pre ktorý sa neskôr vžilo označenie ilumináti, vo svojom koncepte pyramidálne usporiadanej spoločnosti predurčil formu budúcnosti. Vláda Karla Theodora v roku 1784 rád zakázala a od toho momentu sa stáva súčasťou neviditeľnej ilegálnej moci. Tá je vo všetkých aspektoch identická s Weishauptovou konštrukciou centralizácie. V každom z odborov, v každej spoločenskej vrstve a úrovni, v každej profesii a odvetví je základnou podmienkou, aby ľudia na vrchole boli z tých istých kruhov ako elita na vrchole. Minimálne musia byť mimoriadne lojálni. Ak si tento koncept prenesieme do súčasnosti, vidíme, že táto sieť perfektne funguje. Na vrcholových pozíciách svetového bankovníctva, biznisu, vojensko-priemyselného komplexu, OSN, WHO, mediálnej propagandy, politiky, vzdelávania, náboženstiev, spravodajských služieb či organizovaného zločinu je dnes úzka a prepojená skupina medzinárodného sionizmu. V tejto tematike je nevyhnutné rozlišovať medzi svetovým židovstvom, judaizmom a sionizmom. Sionizmus je jedným z najhrôzostrašnejších politických konceptov, ktorý spopularizoval Theodor Herzl. Koncept na báze rasovej, nacionalistickej a náboženskej výlučnosti s nárokmi na vlastný štát predstavil barónovi Albertovi Rothshildovi, no nepochodil. Spočiatku sa o Palestíne vôbec nehovorilo, do úvahy vtedy pripadala Uganda, Argentína, Sinajský polostrov či Cyprus. Až neskôr Edmond Rothschild pochopil, že postupným skupovaním pôdy v Palestíne a následnou imigráciou židov z Európy môže postaviť svoje vlastné impérium. Na tomto území bude sústreďovať všetku svoju politickú a ekonomickú moc. Neskôr sa vďaka izraelskej loby a infiltrácii na kľúčové pozície v americkom establishmente pridružila aj moc vojenská s jadrovými hlavicami sústredenými v Dimone v oblasti Negevskej púšte. Svetoznámy vojenský historik z Izraela Martin Levi van Creveld publikoval jednu z nezabudnuteľných charakteristík sionizmu v plnej miere: „Máme niekoľko stoviek atómových hlavíc a rakiet a môžeme ich odpáliť na ciele vo všetkých smeroch, možno dokonca na Rím. Väčšina európskych metropol je cieľom nášho letectva. Máme schopnosť vziať si svet so sebou. A môžem vás uistiť, že k tomu dôjde skôr, než padne Izrael.“ Niet divu, že podľa prieskumov verejnej mienky zorganizovaných Európskou komisiou sú najväčšou hrozbou pre svet predovšetkým Izrael a USA. Podľa Taylor Nelson Sofres/EOS Gallup Europe je o tom presvedčených až 59 percent Európanov, a tieto percentá stále narastajú. Opäť treba veľmi dôsledne zdôrazniť – sionizmus nie je židovstvo. Naopak. Sionizmus zavliekol európskych židov do koncentračných táborov a spôsobil im mnohé z hrôzostrašných utrpení. Krvavé, terorom posvätené základné kamene Štátu Izrael absolútne odmieta obrovská časť svetového židovstva. Rovnako treba zdôrazniť, že dnes sú Spojené štáty zámerne démonizované v duchu „zlí Američania“. Toto je ďalšia z ohavných skratiek generalizujúcich problém. Existuje nespočetné množstvo dôkazov a prehlásení vrcholových politikov USA, ktorí už desiatky rokov dozadu varovali krajinu a svet pred nástupom totality Nového svetového poriadku. Jedným z nich bol aj Jesse James, predseda senátneho výboru pre zahraničné vzťahy. Už vo svojom prejave 15. decembra 1987 apeluje na prezidenta a Senát: „Táto kampaň proti americkému ľudu – proti tradičným hodnotám americkej kultúry, je systematická psychologická vojna riadená širokou škálou záujmov zahŕňajúcich nielen východný establishment, ale aj radikálnu ľavicu. V tejto skupine nájdeme ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obchodu, finančné bankové centrá a nadnárodné korporácie, médiá, vzdelávacie zariadenia a zábavný priemysel. Pán prezident, starostlivé skúmanie toho, čo sa deje v zákulisí, ukazuje, že všetky tieto záujmy pracujú v zhode s majstrami Kremľa s cieľom vytvoriť to, čo niektorí nazývajú Nový svetový poriadok. Súkromné ​​organizácie ako Rada pre zahraničné vzťahy (CFR), Kráľovský inštitút pre medzinárodné záležitosti, Trilaterálna komisia, Dartmouthská konferencia Aspenského inštitútu pre humanitné štúdie, Atlantický inštitút a Bilderberg Group slúžia na šírenie a koordináciu plánov pre tento takzvaný Nový svetový poriadok s najvýkonnejšími podnikateľskými, finančnými, akademickými a úradnými kruhmi. Hlavným nástrojom tejto kontroly nad americkou ekonomikou a peniazmi je Federálny rezervný systém (FED). Politika priemyselných odvetví, predovšetkým nadnárodných korporácií, je ovplyvnená centrálnymi bankami prostredníctvom dlhového financovania. Každý, kto pozná americkú históriu, a to najmä americkú ekonomickú históriu, si nemôže nevšimnúť kontrolu nad ministerstvom zahraničných vecí a ústrednej spravodajskej služby, ktorú vykonáva Wall Street.

Je to sionizmus, ktorý infikoval vrcholové pozície štátu. Ten sa prijatím dohody o FED, navrhnutej sionistami, v roku 1913 definitívne rozlúčil so svojou suverenitou. Od tohto roku sa Spojené štáty stávajú rukojemníkmi finančnej mafie, ktorá postupne prevzala kontrolu nad všetkými oblasťami života. Nuž, a tak sa stalo, že o storočie neskôr sú Spojené štáty s deficitom 20 biliónov dolárov najzadlženejšou krajinou sveta. Na druhom mieste je v roku 2016 Veľká Británia s dlhom 9,6 bilióna dolárov. Práve USA a UK nám pohlavári globalistickej doktríny s mediálnou mašinériou ešte stále predstavujú ako najsilnejšie ekonomiky sveta. Skutočnosťou je však riadená deštrukcia a totálny kolaps. Súčasná celosvetová ekonomika a globalizmus sa zmietajú v kŕči, hoci pravdou je, že tento kŕč sami predpokladali a spôsobili. Hovoriť a písať o zoskupeniach mocných v prísne utajovaných skupinách s pyramidálnou hierarchiou bolo ešte donedávna absolútnym tabu. Dnes sa už o skupine Bilderberg hovorí ako o samozrejmosti. Bude to tým, že Bilderberg zasadá až potom, keď sú plány v CFR a Comitee 300 pripravené. Zoskupenia sú elitnými klubmi najbohatších ľudí sveta a pokrvných kráľovských dynastií pochádzajúcich najmä z čiernej šľachty (aristocracia nera, nobleza negra). Za svoj cieľ pokladajú udržanie svojho vplyvu trvajúceho tisícročia a zriadenie celosvetovej vlády kontrolujúcej Zem. Jedným z významných dôstojníkov britskej tajnej služby MI6 je Dr. John Coleman. Odhaľuje celú obriu pavučinu elitárskych zoskupení. Skrytú moc charakterizuje takto: „Celosvetová vláda a jednotný menový systém pod panstvom nikým nevolených členov dedičnej oligarchie, regrutujúcich sa výhradne z vlastných radov, dnes už takmer úplne existuje vo forme karikatúry feudálneho systému stredoveku. V tejto svetovej jednote bude počet obyvateľstva zredukovaný až na jednu miliardu obmedzovaním počtu povolených detí, chorobami, vojnami a hladomormi. Ostávajúci obyvatelia v jasne definovaných oblastiach ostanú ako úplne bezprávne služobníctvo vládnucej triedy. Nebude žiadna stredná trieda, iba páni a otroci. Všetky zákony budú po celom svete jednotné v právnom systéme svetových súdnych dvorov, opierajúcich sa o svetové policajné sily a svetovú armádu. Ďalej už nebudú existovať žiadne hranice. Tí, ktorí budú celosvetovej vláde slúžiť a bezvýhradne ju poslúchať, budú odmeňovaní životnými potrebami. Naopak, tí, ktorí sa jej postavia na odpor, budú proste odsúdení na smrť hladom, prehlásení za vyvrheľov mimo zákona, každý bude mať právo beztrestne ich zabiť. Vlastníctvo zbraní všetkého druhu, a zvlášť strelných, bude prísne zakázané.“

ZDIEĽAŤ