Inkvizičný spis: výpoveď svedka Sibylu

Dnes sa mi dostala do rúk 157-stranová kópia vyšetrovacieho spisu o trestnom stíhaní mojej osoby z dôvodu citovania výrokov národných dejateľov ako Štúr, Vajanský, Hurban, Hodža a mnohí ďalší. Celý článok si môžete prečítať:

KLIN ŽIDOV MEDZI SLOVANMI

 
Článok pokračuje pod reklamou.


V dokumentácii je výpoveď svedka Pavla Sibylu, ktorý 15.5.2017 podal trestné oznámenie. Na výsluchu ako dôvody okrem iného uvádza: „V minulosti boli v časopise už prezentované články o židovstve a sionizme, a to v negatívnom svetle, ale podrobnosti neviem povedať, pretože som tie články nečítal.“ Na inom mieste vypovedá, že v inom čísle „bola rozobraná problematika neziskových organizácií, pričom v tejto súvislosti bola spomenutá aj osoba Georga Sorosa, kde sa narážalo na jeho židovský pôvod a to opäť v negatívnom zmysle.“ Sibyla pokračuje: „citácie v článku sú vecne správne… v čom je článok zavádzajúci a nebezpečný z môjho pohľadu, že pri tých citáciách chýba odpoveď, prečo sa ten či onen dejateľ vyjadril.“ Na základe týchto a podobných vyjadrení svedka Sibylu kpt. Martin Sivko pribral znalcov Miloslava Szabó a Janu Plichtovú. Tá okrem iného v posudku uviedla: „Fakt, že sa autor zaoberá židovskou otázkou a nezmieňuje sa o tom, že väčšina židovského obyvateľstva holokaust neprežila, dokazuje, že holokaust popiera.“ Na základe takýchto posudkov dospel vyšetrovateľ Sivko k výsledku, že „prekrúcam historické fakty“ a „citovaním štúrovcov tak skrývam fakt, že čerpám podnety z cudzích, predovšetkým extrémistických ruských zdrojov.“ Sivko na základe tohto a podobných „dôkazov“ podáva návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku odvolávajúc sa na výpoveď ohlasovateľa Sibylu ako aj na „znalecké“ posudky Szabó a Plichtovej. V ten istý deň, ako bol podaný návrh vydáva príkaz k prehliadke s asistenciou špeciálnych jednotiek prokurátor Tomáš Honz. Sivko aj Honz v spise uvádzajú lži o tom, že ako podklady k článku mi slúžili predovšetkým ruské extrémistické zdroje a preto nariadili vykonať domovú prehliadku za asistencie kukláčov. Faktom je, že zdrojom citátov takmer celej slovenskej inteligencie až do druhej polovice 20.storočia je kniha, ktorú má v ponuke kníhkupectvo člena redakčnej rady Denníka N:

https://www.martinus.sk/?uItem=240310

Tento prípad budeme nepretržite sledovať a o jeho priebehu informovať širokú verejnosť. Ako autor, vydavateľ a politický aktivista prehlasujem, že nikdy nedopustím ďalšie stupňovanie obmedzovania práva na slobodu slova a prejavu. Všetkých zodpovedných budem bez najmenšieho kompromisu konfrontovať so zákonom, ktorý prekročili. Nedovolím, aby vytvorili precedens a slobodných ľudí žijúcich na Slovensku vystavovali podobne ako mňa, manželku a deti štátnemu teroru. Spravím všetko, čo je v mojich silách, aby som ľudí našej vlasti ubezpečil, že zákon a spravodlivosť nebudú vykladané účelovo a selektívne. Podniknem všetky zákonné kroky, využijem všetky dostupné medzinárodné inštitúcie a zotrvám v neoblomnej viere v spravodlivosť, aby bola uistením, že písať a hovoriť pravdu (bez akejkoľvek nenávisti či dokonca nabádania k násiliu), ctiť si našich predkov a nebáť sa – je prirodzená výsada všetkých ľudských bytostí.

DOKUMENTÁCIA: Výpoveď Sibylu pre NAKA

ZDIEĽAŤ