​NOVÝ PREZIDENT BY MAL PRESADIŤ REFERENDUM A ŠIRŠÍ INTEGRAČNÝ POTENCIÁL

Je najpríhodnejší čas a ten malá, no rozhodná menšina v dejinách vždy dokázala využiť ako bod zlomu. Práve teraz sme v jeho epicentre. Pred nami je najdôležitejšia úloha súčasnej epochy: schopnosť zvládnuť integračný potenciál mysliacich, cítiacich a statočných bytostí, ktoré Slovensko má, no separovane živoria v existenčnej biede, izolácii a – čo je najhoršie – bez nádeje. Nie je ich veľa, no dosť na to, aby pripravili podmienky na VYTVORENIE novej myšlienkovej platformy. Sú velikánmi ducha tejto krajiny, no ich talenty, schopnosti, výnimočnosť a odhodlanie podkopala odveká sila ruinujúca svet – sila pod hrozivou maskou molocha. Tento svet je už viac ako tristo rokov zaťažený monopolom na vydávanie a tlačenie peňazí, ktorými FED prostredníctvom monetárneho systému vydiera ľudstvo, pľundruje Zem, vyvoláva a inscenuje vojny.

 
Článok pokračuje pod reklamou.


Organizácie ako MMF, FED, Svetová banka a ďalšie zásadným spôsobom vyvlastňujú zvrchované krajiny sveta a ekonomickým a politickým nátlakom vytvárajú podmienky na totálnu nadvládu. Tú si zaisťujú prostredníctvom masívneho zadlžovania obhajovaného svojimi vyškolenými politikmi a médiami vo svojich rukách. Nimi dnes podnecujú nenávisť a distribuujú lži o Ukrajine, Kosove, Katyni, ale aj septembrových udalostiach v roku 2001 a mnohých ďalších podvodoch slúžiacich ako zámienky na totálnu kontrolu nad ľudstvom a prírodnými zdrojmi Zeme.

V súčasnosti sa k prototypu demokracie a ekonomickej sily hlási najzadlženejšia krajina sveta s gigantickým dlhom, aký svet nepoznal – 20 biliónov dolárov, ktorá však, paradoxne, vydáva približne 700 miliárd dolárov ročne na zbrojenie, čo je viac ako vydáva dovedna ďalších 10 krajín v rebríčku vrátane Číny, Ruska alebo Veľkej Británie. Pýtate sa, ako môže dávať najväčší dlžník na zbrojenie najviac? Nuž preto, lebo svet ešte stále akceptuje bretonwoodsky podvod s rezervnou menou, umožňujúci súkromne emitovať najväčší falzifikát planéty – americký dolár. Mnohí z nás to všetko už dávno vieme – génius univerza spočíva v tom, že tým, ktorí chcú načúvať, sa aj prihovára.

Práve v týchto dňoch aj v súvislosti s výročím autentických povstaleckých udalostí, ako aj sviatkov deklarácie zvrchovanosti a prijatia Ústavy Slovenskej republiky v roku 1992, máme po 25 rokoch dôvod k pokore a sláve nášho rodu. O jeho práve na sebaurčenie snil, ale aj veľmi horlivo zaň bojoval Ľudovít Štúr – symbol životaschopnosti Slovenska a slovanstva.

Aj vďaka nemu sa opäť prinavraciame k ideám

všeslovanstva ako ku kľúčovým možnostiam našej budúcnosti. Ľudia stále intenzívnejšie začínajú pociťovať nevyhnutnosť zvolávať a spájať univerzálne vlastnosti intelektu a cností odhodlania ducha do platformy, z ktorej môže vyjsť aj kandidát na post hlavy Slovenskej republiky. Pozície, kompetencie a opodstatnenosť nového prezidenta predefinuje vôľa slovenského ľudu, na ktorý sa obráti v referende. Bude to práve funkčné referendum – srdce jednoliateho a zdravého organizmu slovenskej spoločnosti so zásadne inou štruktúrou riadenia štátu a vecí verejných. Už nie systém partokracie, kde rozhoduje vzájomne súperiaca hierarchia politických strán s napojením na organizovaný zločin oligarchie a cudzie záujmy.

Nie tí, ktorí sú volení, ale o ničom nerozhodujú, ani tí, ktorí rozhodujú, no nikto ich nevolil, ale výsostne želanie a vôľa ľudu vychádzajúca z Ústavy. Táto vôľa ľudu bude jedinou oprávnenou autoritou ako smerodajným ukazovateľom. Kompetenciou prezidenta bude chrániť a presadzovať jej plnú funkčnosť. Nie poradcovia vyškolení vo washingtonských ideologických centrách, ale otec, matka, syn a dcéra našej vlasti sa stanú najzvrchovanejším rozhodujúcim orgánom našej budúcnosti.

Na mnohých miestach zaznieva odhodlanie stavať záchranný čln pre zdecimované Slovensko v agónii. Mala by ho koordinovať rada pozostávajúca z ekonómov, univerzitných profesorov, najvyšších dôstojníkov ozbrojených síl, podnikateľské kruhy, čelní predstavitelia národných inštitúcií, bývalí vysokí štátni predstavitelia Slovenskej republiky, vedecká inteligencia a umelci. Táto unikátna platforma sa musí vzdať nízkych a egoistických záujmov – starých to rán, na aké nás upozorňuje aj Svätoplukov odkaz jednoty ako vyššieho cieľa postaveného nad záujmy jednotlivcov alebo dnes politických strán a zločineckých gangov finančných skupín napojených na globálnu mafiu. Tieto kriminálne zoskupenia nemajú žiadnu osobnú a hmotnú zodpovednosť za množstvo chybných rozhodnutí, ktoré vážnym spôsobom poškodili záujmy Slovenskej republiky. Najmä v tejto oblasti sa treba spravodlivo porátať s extrémizmom – teda s extrémnym tlakom na bežných občanov vystavených mimoriadne nerovným podmienkam v rámci Slovenska, ale aj v rámci EÚ. Najväčšou chybou je zotrvávať v domácej izolácii. Tá je ideálnym prostredím pre pôsobenie deštruktívnych síl manipulujúcich náš národ, ale aj ďalšie krajiny na vzdanie sa vlastnej suverenity a kontroly nad riadením i smerovaním spoločnosti, jej bezpečnosti, hospodárstva, kultúry a prírodných zdrojov. Základným programovým bodom nášho nového prezidenta by mala byť – okrem referenda čoby nástroja priamej demokracie – aj maximálna možná orientácia na integračný potenciál Slovenska v rámci krajín V4, ktoré sa práve v tejto dobe javia ako stále zdravšie prostredie odolávajúce bruselskému diktátu. Najmä však orientácia na svet všeslovanstva s mimoriadnym a historickým majestátom ducha, ale aj odhodlaním brániť všetok hospodársky, intelektuálny, sociálny a kultúrny potenciál, ktorého nás postupne nútia vzdávať sa.

ZDIEĽAŤ